10.03.2023 Koncert charytatywny Aleksandry Świgut

10.03.2023/18:00/Wstęp bezpłatny

Dzięki współpracy między wytwórnią Malke Music Management, All Improviso, Urzędem Miasta Jastrzębie-Zdrój, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, Fundacją Impuls Fabryka Kreatywności, Państwową Szkołą Muzyczną w Jastrzębiu-Zdroju ale przede wszystkim dzięki wspaniałomyślności cudownej pianistki Aleksandry Świgut mamy przyjemność i możliwość zaprosić Państwa na koncert charytatywny w trakcie którego będziemy zbierać środki dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego „Betlejem” w Jastrzębiu- Zdroju.

Potrzeby Zakładu:

  • Kaszki o różnych smakach do wody/mleka
  • Musy owocowe typu Kubuś -Biszkopty
  • Pampersy dla dorosłych rozmiar „M” i „L” (dzień i noc)
  • Pampersy dla dzieci rozmiar od 3 w górę
  • Mokre chusteczki
  • Kosmetyki dla dzieci (głównie firmy Emolium)
  • Pasty do zębów, szampony, żele pod prysznic, golarki do golenia, kremy do rąk
  • Ręczniki papierowe
  • Środki czystości (płyny do podłóg, mydła do rąk w płynie, płyny do mycia okien, płyny do mycia naczyń, worki na śmieci, wszelka chemia gospodarcza)
  • Najzwyklejsze na świecie cukierki: krówki i twarde, szklane landrynki

Jeśli chcesz podzielić się sercem zapraszamy już od godziny 17:00. Wolontariusze będą zbierać środki w holu Sali Koncertowej, ul. Tadeusza Kościuszki 13a w Jastrzębiu-Zdroju.

Jednak nie poprzestaniemy na tym!

Chcemy promować również przepiękną idee rodzicielstwa zastępczego. Wszystkich zainteresowanych tematem, którzy czują gdzieś na dnie serca, że to być może jest szansa dla nich na stworzenie rodziny zapraszamy na spotkanie przy kawie z wolontariuszami.

Wszystkich zapraszamy na ten niesamowity koncert pełen dobra i nadziei na przyszłość!

Pani Aleksandrze dziękujemy za ten wspaniały pomysł!

O artystce:

Aleksandra Świgut, pianistka, solistka i kameralistka, doktor sztuk muzycznych, pedagog Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Zdobywczyni II nagrody na I Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim na Instrumentach Historycznych w Warszawie.
Wykonawstwo na fortepianach historycznych jest ważnym nurtem działalności koncertowej pianistki. Zdolność poruszania się w różnych tradycjach wykonawczych czyni ją artystką wszechstronną i nie zamykającą się na jednym nurcie wykonawczym.

Półfinalistka Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Artura Rubinsteina w Tel Avivie i uczestniczka XVIII Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie. Zdobywała II nagrody w międzynarodowych konkursach pianistycznych dla młodych muzyków w Ettlingen, Enschede, Nowym Orleanie. Brała udział w ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach muzycznych m.in. Chopin i Jego Europa, Festiwalu Pianistycznym w Nohant, Wielkanocnym Festiwalu Beethovenowskim. Festiwalu Chopin a Paris, Międzynarodowym Festiwalu w Dusznikach Zdroju, Międzynarodowym Festiwalu Midis-Minimes w Brukseli. Jako solistka koncertowała wieloma z orkiestrami: Helsingborg Symphony Orchestra, Orkiestrą XVIII wieku, AUKSO, Sinfonietta Cracovia, Filharmonii Łódzkiej, Filharmonii Lubelskiej, Filharmonii Zielonogórskiej, Orkiestrą Opery i Filharmonii Podlaskiej, Filharmonii Bałtyckiej, Netherland Symphony Orchestra, Liepaja Symphony Orchestra.

Współpracowała z wybitnymi dyrygentami: Markiem Mosiem, Johannesem Gustavssonem, Basemem Akiki, Grzegorzem Nowakiem, Pawłem Przytockim, Rubenem Silvą, Tadeuszem Wojciechowskim, Jurkiem Dybałem. Koncertuje również jako kameralistka. W 2014 roku wraz z wiolonczelistą Marcinem Zdunikiem nagrała płytę z utworami Roberta Schumanna wydaną przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie. W 2022 ukaże się jej płyta solowa „In Between” z muzyką Fryderyka Chopina. Występuje także z siostrą skrzypaczką Agnieszką Świgut. Stypendystka Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci (2003-2010), który aktualnie wspiera jej działalnością pedagogiczną. Wielokrotna stypendystka Ministerstwa Kultury, Fundacji im. Franciszka Wybrańczyka, niemieckiej Fundacji Jutting. W 2020 roku otrzymała stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Młodych Naukowców oraz Stypendium Młoda Polska.

Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Akademii Muzycznej w Katowicach, Akademii Muzycznej w Gdańsku, a także Guildhall School of Music and Drama w Londynie. Aleksandra Świgut jest reprezentowana przez Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena.

Strona artystki https://aleksandraswigut.com/

Thanks to the cooperation between the Malke Music label, All Improviso, the City Hall of Jastrzębie-Zdrój, the Social Welfare Center in Jastrzębie-Zdrój, the Impuls Factory of Creativity Foundation, the State School of Music in Jastrzębie-Zdrój, but above all thanks to the generosity of the wonderful, young pianist Aleksandra Świgut, we have the pleasure and the opportunity to invite you to a charity concert during which we will collect funds for the "Betlejem" Care and Treatment Center in Jastrzębie-Zdrój.
Needs:
-Porridges with different flavors for water / milk
-Kubuś type fruit mousses - Biscuits
-Adult diapers size "M" and "L" (day and night)
-Baby diapers, size 3 and up
-Wet tissues
-Cosmetics for children (mainly Emolium)
-Toothpastes, shampoos, shower gels, razors, hand creams
-Paper towels
-Cleaning products (floor liquids, liquid hand soaps, window cleaners, dishwashing liquids, garbage bags, all household chemicals)
-The most ordinary candies in the world: fudge and hard glass hard candies

If you want to share your heart, we invite you from 17:00. Volunteers will collect funds in the hall of the Concert Hall, ul. Tadeusz Kościuszko 13a in Jastrzębie-Zdrój.

However, we won't stop there!
We also want to promote the beautiful idea of ​​foster parenting. All those interested in the subject, who feel somewhere at the bottom of their hearts that this may be a chance for them to create a family, are invited to a meeting over coffee with volunteers. We invite everyone to this amazing concert full of good and hope for the future!
Thank you Aleksandra for this great idea!

Díky spolupráci labelu Malke Music, All Improviso, radnice města Jastrzębie-Zdrój, Střediska sociální péče v Jastrzębie-Zdrój, Nadace Impuls Factory of Creativity Foundation, Státní hudební školy v Jastrzębie-Zdrój, ale především díky štědrosti báječné, mladé klavíristky Aleksandry Świgutové máme to potěšení a příležitost pozvat vás na charitativní koncert, během kterého vybereme finanční prostředky pro Pečovatelské a léčebné centrum „Betlejem“ v Jastrzębie-Zdrój.
Potřeby rostlin: 
Kaše s různými příchutěmi na vodu / mléko
Ovocné pěny typu Kubuś – Sušenky
Plenky pro dospělé velikosti "M" a "L" (denní a noční)
Dětské plenky, velikost 3 a vyšší
Vlhké tkáně
Kosmetika pro děti (hlavně od Emolium)
Zubní pasty, šampony, sprchové gely, žiletky, krémy na ruce
Papírové ručníky
Čisticí prostředky (tekutiny na podlahy, tekutá mýdla na ruce, čističe oken, prostředky na mytí nádobí, pytle na odpadky, veškeré domácí chemikálie)
Nejobyčejnější bonbóny na světě: fudge a tvrdé, skleněné tvrdé bonbony

Pokud se chcete podělit o své srdce, zveme vás od 17:00. Finanční prostředky budou dobrovolníci sbírat v sále Koncertního sálu ul. Tadeusz Kościuszko 13a v Jastrzębie-Zdrój.

Tím však nezůstaneme!
Chceme také propagovat krásnou myšlenku pěstounského rodičovství. Na setkání u kávy s dobrovolníky jsou zváni všichni zájemci o téma, kteří někde v hloubi srdce cítí, že to pro ně může být šance na vytvoření rodiny.Všechny zveme na tento úžasný koncert plný dobrého a naděje do budoucna!
Děkuji Aleksandře za tento skvělý nápad!
Skip to content