14.03.2023 Recital fortepianowy Sławomir Dobrzański

14.03.2023/18:00/Wstęp bezpłatny

(obowiązują wejściówki do pobrania w portierni Szkoły Muzycznej w Jastrzębiu-Zdroju)

Serdecznie zapraszamy na Recital fortepianowy Sławomira Dobrzańskiego, pianisty, pedagoga w Kansas State University i autora pierwszej anglojęzycznej biografii o Marii Szymanowskiej który wystąpi w dniu 14 marca 2023 r. w Sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Jastrzębiu-Zdroju.

O artyście:

Sławomir Dobrzański jest absolwentem Liceum Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w Wrocławiu, Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, oraz University of Connecticut, gdzie w 2001 roku uzyskał stopień doktora sztuk muzycznych w dziedzinie gry na fortepianie. 
Grę solowa studiował u Jadwigi Orzechowskiej, Reginy Smendzianki, Andrzeja Dutkiewicza, Jerzego Romaniuka, Jacka Winerock’a, Zelmy Bodzin oraz Neal’a Larrabee, a kameralistykę u Jerzego Maciejewskiego i Macieja Paderewskiego. Dodatkowo, jako student, brał udział w kursach mistrzowskich w Dusznikach Zdroju oraz w szwajcarskiej Lucernie, gdzie studiował u Wiktora Merżanowa, Mieczysława Horszowskiego i Malcolma Fragera. Pobierał też regularne lekcje prywatne u Kajetana Mochtaka w Warszawie, oraz konsultacje u Niny Tichman w Moguncji i u Jana Gorbatego w Nowy Jorku.

Jako solista i kameralista Dobrzański występował w ponad dwudziestu krajach Azji, Europy i obu Ameryk.

Jako pedagog, Dobrzański wykładał na Uniwersytecie Rhode Island i w Concordia College. Od roku 2005 jest profesorem gry na fortepianie w Kansas State University, gdzie był kierownikiem katedry instrumentów klawiszowych w latach 2009-2013. Do jego obowiązkow w Kansas należą również wykłady o literaturze fortepianowej oraz nauka muzyki kameralnej i akompaniamentu. 

Sławomir Dobrzański uczył gościnnie w Narodowych Konserwatoriach w Limie w Peru, w Asuncion w Paragwaju, w Bratysławie na Słowacji, na Aletheia University w Taipei oraz National Sun Yat-sen University w Kaohsiung na Tajwanie, na Narodowym Autonomicznym Uniwersytecie (UNAM) w Mexico City, na Universidad de Cuenca w Ekwadorze, na Keimyung University w Daegu w Korei Południowej, w Narodowym Konserwatorium Yong Siew Toh w Singapurze, na Hong Kong Baptist University, w Universidade Federal Rio Grande do Sul w Brazylii, oraz na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Białymstoku. Współpracuje też regularnie z International Piano Performance Examination Committee w Taichung na Tajwanie.

Absolwenci z klasy profesora Dobrzańskiego, pochodzący z wielu regionów świata, odnoszą sukcesy jako soliści, kameraliści oraz pedagodzy fortepianu.

Dobrzański jest założycielem i byłym Dyrektorem Artystycznym Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Connecticut, ktore powstało w 1997 roku.

Pianista jest autorem pierwszej anglojęzycznej biografii Marii Szymanowskiej. Ksiażka została opublikowana przez Polish Music Center na University of Southern California w 2006 roku. Pianista wydał również pierwsze w swiecie nagrania kompletu dzieł fortepianowych Marii Szymanowskiej, dwie płyty z muzyką Antoniego Kątskiego, wszystkie utwory fortepianowe Wiktora Łabuńskiego oraz płytę z muzyką fortepianową ucznia Liszta, Károly Aggházy. Płyty opublikowała firma Acte Prealable.

Za swą pracę dla kultury polskiej i polsko-amerykańskiej artysta został w 2016 roku nagrodzony Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W roku 2019 był nominowany przez publiczność do tytułu Ambasadora Kultury Polskiej. W pażdzierniku 2021 otrzymał nagrodę za wybitne osiągnięcia pedagogiczne, przyznawaną corocznie przez Kansas Music Teachers Association. 

https://dobrzanski.weebly.com/polski.html

We invite you to the piano recital of Sławomir Dobrzański, pianist, teacher at Kansas State University and author of the first English-language biography about Maria Szymanowska, who will perform on March 14, 2023 in the concert hall of the State Music School in Jastrzębie-Zdrój.
Zveme vás na klavírní recitál Sławomira Dobrzańského, klavíristy, pedagoga Kansaské státní univerzity a autora prvního anglicky psaného životopisu o Marii Szymanowské, který vystoupí 14. března 2023 v koncertním sále Státní hudební školy v Jastrzębie -Zdrój.
Skip to content