Absolwenci 2018/2019

Ze względu na ochronę danych osobowych wykazy absolwentów PSM I i II stopnia podajemy wyłącznie w ujęciu statystycznym.

PSM I stopnia

Cykl 6-letni ukończyło 22 absolwentów

w klasie fortepianu
mgr I. Ulbrich – 1 absolwentka
mgr M. Kałużny – 2 absolwentki
mgr M. Pala– 1 absolwent
mgr I. Bugla-Słomian – 2 absolwentki

– w klasie skrzypiec
mgr K. Kempny – 2 absolwentki
mgr Z. Słomian – 3 absolwentki

–  w klasie wiolonczeli
mgr M. Lubińska – 1 absolwentka
mgr A. Markwica – 1 absolwentka

– w klasie gitary
mgr A. Otremba – 2 absolwentki

– w klasie fletu
mgr D. Dudzik – 2 absolwentki

– w klasie oboju
mgr M. Ludwik – 1 absolwent

– w klasie klarnetu
mgr P. Śmietana – 2 absolwentki

– w klasie akordeonu
mgr T. Janowicz – 1 absolwent

– w klasie perkusji
mgr A. Osadzin – 1 absolwent

Cykl 4-letni ukończyło 6 absolwentów:

– w klasie fletu
dr hab. A. Ślusarz – 2 absolwentki

– w klasie klarnetu
mgr Cz. Kasperek – 1 absolwent

– w klasie puzonu
mgr K. Wolner – 1 absolwent

– w klasie akordeonu
mgr T. Janowicz – 2 absolwentów

PSM II stopnia

Cykl ukończyło 7 absolwentów

– w klasie fortepianu
mgr M. Pala – 1 absolwentka
mgr A. Gimpel-Jarosz – 1 absolwentka

– w klasie klarnetu
mgr Cz. Kasperek – 1 absolwentka
mgr P. Śmietana – 2 absolwentów

– w klasie saksofonu
mgr J. Sendecki  – 1 absolwentka

– w klasie perkusji
mgr H. Kierski – 1 absolwent

Skip to content