Oferta edukacyjna

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st w Jastrzębiu-Zdroju jest szkołą kształcącą dzieci i młodzież w zakresie gry na niemal wszystkich instrumentach z wyjątkiem harfy i klawesynu. Do Szkoły przyjmowani są kandydaci w wieku od 6 do 23 lat. Organem prowadzącym Szkołę jest Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Szkoła zapewnia naukę na dwóch etapach kształcenia:
– szkoły muzycznej I stopnia, która przygotowuje kandydatów do kontynuowania nauki w szkołach muzycznych II stopnia,
– szkoły muzycznej II stopnia, przygotowującej kandydatów do podjęcia studiów na wyższych uczelniach artystycznych.

Zajęcia lekcyjne są bezpłatne. Odbywają się zgodnie z zasadami określonymi przez Ministra Kultury.
Lekcje gry na instrumencie prowadzone są indywidualnie. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w grupach do 16 uczniów, z wyjątkiem zajęć z kształcenia słuchu i harmonii w PSM II st., gdzie grupy liczą 12 osób.
Zespoły instrumentalne/kameralne, chór lub orkiestra prowadzone są w systemie międzyklasowym.

Plan zajęć teoretycznych opracowywany jest przez Szkołę, natomiast zajęcia z instrumentu i zespołów instrumentalnych ustala się indywidualnie z nauczycielem prowadzącym.
Zajęcia w szkole muzycznej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Lekcje indywidualne mogą odbywać się za zgodą rodziców w soboty przed południem.

Oprócz zajęć praktycznych i teoretycznych z przedmiotów objętych planem nauczania, uczniowie mają możliwość udziału w konkursach i przesłuchaniach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Szkoła zapewnia także kontakt z muzyką na „żywo” poprzez wyjazdy do filharmonii, teatrów operowych oraz organizację koncertów na terenie szkoły. Szkoła organizuje również warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Szkoła umożliwia wypożyczenie instrumentów, z wyjątkiem pianin/fortepianów i instrumentów perkusyjnych. Zasady wypożyczania określa Regulamin Wypożyczeń.

Skip to content