Józef Świder – Patron Szkoły

Kompozytor i pedagog. Urodził się 19 sierpnia 1930 roku w Czechowicach. Zmarł 22 maja 2014 roku w Katowicach.

Studiował grę na fortepianie w klasie Stefanii Allinówny, teorię muzyki u Adama Mitschy i kompozycję pod kierunkiem Bolesława Woytowicza w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach. Studia kontynuował jako aspirant w klasie Bolesława Woytowicza, a następnie jako stypendysta Accademia Santa Cecilia w Rzymie pod kierunkiem Goffredo Petrassiego.

Od 1952 roku pracował jako wykładowca kompozycji i teorii muzyki w katowickiej Akademii Muzycznej (od 1979 na stanowisku profesora), gdzie przez wiele lat pełnił także funkcję dziekana i prorektora. Ponadto był profesorem Uniwersytetu Śląskiego – Filii w Cieszynie (przez 15 lat kierował Instytutem Pedagogiki Muzycznej), a także Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Uczniami Józefa Świdra byli, między innymi, Aleksander Lasoń, Andrzej Dziadek, Wiesław Cienciała i Jarosław Mamczarski.

Od czasu studiów związany z amatorskim i zawodowym ruchem śpiewaczym. Wielokrotnie, jako juror, brał udział w przeglądach i konkursach śpiewaczych, a także ogólnopolskich konkursach wokalnych (m.in. w Ogólnopolskim Konkursie Wokalistyki Operowej im. Adama Didura w Bytomiu). Był również dyrektorem Związku Śląskich Kół Śpiewaczych i Instrumentalnych. Był czynnym i wieloletnim działaczem Oddziału Śląskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (obecnie Śląski Związek Chórów i Orkiestr), pełniąc w latach 1968 – 1975 funkcję dyrektora artystycznego.

W latach 1979 – 1981 oraz 1982 – 1987 pełnił funkcję prezesa katowickiego oddziału Związku Kompozytorów Polskich, do którego należał od 1958 roku.

Dorobek kompozytorski Józefa Świdra obejmuje ponad 300 utworów chóralnych, trzy opery (Magnus, Wit Stwosz, Bal baśni), wiele dzieł oratoryjno-kantatowych (m.in. Tryptyk Powstańczy, Legnickie Oratorium, Kantata Maryjna) oraz liczne utwory instrumentalne (m.in. Koncert fortepianowy, Koncert na sopran i orkiestrę, Koncert na 4 instrumenty dęte, perkusję i smyczki, Mała symfonia na orkiestrę dętą, Suita na akordeon i orkiestrę smyczkową, Ewokacje na fortepian i orkiestrę smyczkową, Koncert na gitarę i kwartet smyczkowy).

Skip to content