O nas


Informacja o funduszach na budowę sali koncertowej. N dole loga Unii Europejskiej Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz flaga Polski

Projekt

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  (POIŚ) VIII oś priorytetowa – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
Umowa o dofinansowanie POIS.08.01.00-00-00164/17-00 zawarta była 21.12.2017 roku

Krótki opis projektu:

Przedmiotem inwestycji to rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu Zdroju o salę koncertową połączoną łącznikiem z istniejącym budynkiem Szkoły. Teren objęty wnioskiem obejmuje działkę nr 8.1-496/61, obręb 246701_1.0008 Jastrzębie Zdrój   ark.1, jedn. ewid.: 246701_1 Jastrzębie Zdrój będącą własnością inwestora oraz działki drogowe nr.1078/59, 956/61 oraz działkę 1082/57. Kubatura rozbudowywanej części wynosi 15 520,00 m3.
W zakresie powyższej inwestycji było wykonanie budynku Sali Koncertowej z łącznikiem wraz z infrastrukturą wewnętrzną, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą zewnętrzną, w której skład wchodzą: przyłącza i przebudowa sieci wod-kan oraz sieci ciepłowniczej, przebudowa sieci gazowej oraz przebudowa sieci średniego i niskiego napięcia. Zagospodarowanie terenu uwzględnia projekt przestrzeni publicznej w formie placu wejściowego oraz skweru.
Funkcjonalnie budynek składa się z trzech podstawowych stref: sali koncertowej (356 osób), przestrzeni foyer oraz zaplecza artystów i pomieszczeń sanitarno– technicznych. Zakupione zostało wyposażenie ruchome (np. stoły, krzesła, praktikable), jak i wyposażenie ruchome elektroakustyki (np. głośniki, oświetlenie sceny).

Zwycięzcą konkursu na projekt sali została oferta SLAS Architekci Aleksander Bednarski i Mariusz Komraus
Ostatecznym wykonawcą robót budowlanych jest firma:
INTRAVI  Sp. z o.o.
ul. Komorowickich 22
34-300 Żywiec,
z którą została zawarta umowa na realizację robót w 11.02.2020 roku.

Sala koncertowa została oddana do użytku w grudniu 2021r. i stanowi istotny element infrastruktury Szkoły Muzycznej, miasta Jastrzębie-Zdrój
i regionu. Zapewnia uczniom i pedagogom Szkoły nowoczesną i komfortową przestrzeń do pracy i nauki.

business, coins, commerce-1297925.jpg
wartość projektu

20 341 069,35 zł

dofinansowanie z UE

16 259 149,38 zł


parametry sali

30 m długości
29 m szerokości
17 m wysokości
powierzchni 1695 m2
ponad 130 m2 sceny,
358 miejsc na widowni

Rozkład siedzeń w Sali Koncertowej w Jastrzębiu-Zdroju
PROMO
rozkład sali


sala ma 358 miejsc siedzących, 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Scena komfortowo pomieści 60 osobową orkiestrę.

Trochę historii

Państwowa Szkoła Muzyczna w Jastrzębiu-Zdroju to kompleks trzech budynków.

Najstarszym budynkiem jest Willa mecenasa Józefa Witczaka z 1938 r., zwana – Amerykanką. W tym budynku mieszkał wraz z żoną Jarmiłą brat Józefa, Mikołaj Witczak, budowniczy jastrzębskiego uzdrowiska.

Galeria

Skip to content