Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www. skierowana jest do osób z niego korzystających, zwanych dalej Użytkownikami. Prezentuje zakres danych dotyczących osobistej identyfikacji Użytkownika, które gromadzi właściciel serwisu oraz mechanizmy zapewniające jego prywatność (wynikłe

z przepisów prawa). Polityka prywatności stanowi także wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby której dane dotyczą (Użytkownika).

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Szczegóły zamieszczamy poniżej.

Administrator

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. prof. Józefa Świdra z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Tadeusza Kościuszki 13a, tel.: 32 4763705, email: szkola@psmjastrzebie.pl; zwany dalej: „Administratorem”.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Elżbieta Borgosz.

Z Inspektorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: iodo@psmjastrzebie.pl telefonicznie pod nr 881 720 700 lub pisemnie na adres: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. prof. Józefa Świdra, ul. Tadeusza Kościuszki 13a, 44-330 Jastrzębie – Zdrój, z dopiskiem „IOD”.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Zasady przetwarzania danych

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane na stronie www zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO). Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne lub obowiązkowe, w zależności od rodzaju usługi.

Nasza szkoła zbiera tylko niezbędne dane. W niektórych sytuacjach podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W przypadku niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Szkołę wyłącznie do kontaktów z użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi. Dane osobowe przechowywane są na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem informatycznym jak i fizycznym. Stosujemy środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę Państwa danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Opis środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających zawarty jest Polityce Bezpieczeństwa (ochrony danych osobowych) właściciela serwisu. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez użytkowników.

Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek strony www dane osobowe użytkowników, posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych innym podmiotom, nie zamierza też przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Zbierane informacje

Korzystając z serwisu akceptuje Pani/Pan zasady niniejszej Polityki prywatności serwisu. Dane osobowe mogą być gromadzone poprzez następujące działania:

 • informacje podawane w formularzach zamieszczonych w serwisie
 • informacje zbierane w sposób automatyczny podczas korzystania z serwisu, tj.: – informacje zapisywane automatycznie w logach serwerów oraz serwisu, np. adres IP, żądanie strony wysyłane przez użytkownika, data i godzina żądania, typ przeglądarki, język przeglądarki, dane urządzenia, typ systemu operacyjnego, – pliki „cookies” – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis na urządzenie użytkownika odwiedzającego serwis (np. komputer, smartfon).

Informacje zbierane w sposób automatyczny służą do realizacji następujących celów:

 • administrowania serwerami i serwisem,
 • zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony danych i serwisu,
 • zapewnienia świadczenia Pani/Panu określonych usług,
 • celów statystycznych.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony szkoły czy sali koncertowej. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron www są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Pliki cookies

Nasza strona, podobnie jak większość stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies,

w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Więcej informacji – http://wszystkoociasteczkach.pl. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu.

Usuwanie plików cookies i zarządzanie nimi w wybranych programach:

SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych skierowana do osób odwiedzający Fanpage’e Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. prof. Józefa Świdra w Jastrzębiu – Zdroju oraz Fanpage’e Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. prof. Józefa Świdra w Jastrzębiu – Zdroju w serwisach społecznościowych (Facebook, Instagram, Youtube) w celu przekazania informacji na temat gromadzenia danych osobowych, powodach ich przetwarzania oraz prawach, które posiadają użytkownicy. 

Facebook i Instagram

Fanpage Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. prof. J. Świdra https://www.facebook.com/people/Państwowa-Szkoła-Muzyczna-I-i-II-stopnia-w-Jastrzębiu-Zdroju/100064140221020/ oraz fanpage Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. prof. J. Świdra https://www.facebook.com/SKJastrzebieZdroj jest dostępny w ramach serwisu Facebook, oraz https://www.instagram.com/SKJastrzebieZdroj/ serwisu Instagram, których dostawcą jest Facebook Inc. Zasady wykorzystania Państwa danych osobowych w serwisie Facebook, Instagram, Messenger i innych produktów i funkcji oferowanych przez Facebook Inc. znajdą Państwo w Polityce prywatności serwisu Facebook dostępnej na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

YouTube

Fanpage Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. prof. J. Świdra w Jastrzębiu-Zdroju https://www.youtube.com/channel/UCcX6SW_PRHnvczf5spj8hsQ/videos?view=0&sort=p oraz https://www.youtube.com/@SalaKoncertowaJastrzebie-Zdroj

jest dostępny w serwisie YouTube, którego dostawcą jest Google LLC. Zasady wykorzystania Państwa danych przez Google LLC, znajdą Państwo na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
Fanpage, służy do prezentowania informacji na temat działalności Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. prof. J. Świdra w Jastrzębiu – Zdroju, promocji placówki oraz jej uczniów podczas zajęć, konkursów i innych form aktywności kulturalno-edukacyjnej a także kontaktu z nami.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. prof. J. Świdra jako administrator Fanpage’a, widzi informacje statystyczne o wizytach na swoim profilu, np. wiek odwiedzających, ich reakcje, aktywność i komentarze. Funkcjonalność ta pomaga nam dobierać odpowiednie treści do preferencji użytkowników Fanpage’a.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. prof. J. Świdra jako użytkownik serwisów społecznościowych (administrator Fanpage’a) ma możliwość przejrzenia Państwa profilu publicznego, a także skontaktowania się z Państwem poprzez dostępny w danym serwisie komunikator, np. dostępny w Instagram – Instagram Direct.

Rodzaj przetwarzanych danych

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. prof. J. Świdra jako administrator fanpage’a, przetwarza dane osób, które dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij” lub „Subskrybuj”, opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u placówki lub sali koncertowej na profilu w serwisie społecznościowym takim jak Facebook, Instagram, czy You Tube. Administrator będzie przetwarzał następujące dane:

 • identyfikator (zawierający imię i nazwisko lub nick)
 • zdjęcie profilowe
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek)
 • treść Państwa komentarzy
 • automatycznie zbierane dane techniczne dotyczące wizyty użytkownika w serwisie społecznościowym (np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której Państwo korzystają, typ systemu operacyjnego itp.)
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą dostępnej funkcji w danym serwisie społecznościowym (np. „Facebook  Insights” udostępnionej  przez  Facebook) stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania

z wymienionych serwisów,  gromadzone dzięki plikom „cookies”, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych w danym serwisie społecznościowym, a który zostaje pobrany i przetworzony

w chwili otwarcia fanpage’a.

Źródło danych

Państwa dane osobowe zbieramy w momencie, kiedy dokonujecie Państwo subskrypcji fanpage Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. prof. J. Świdra lub Sali Koncertowej poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij” lub „Subskrybuj”, albo gdy publikujecie Państwo swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u szkoły lub sali koncertowej na profilu w serwisie społecznościowym.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • prowadzenia fanpage’y na portalach społecznościowych Facebook, Instagram, i You Tube, na warunkach oraz na zasadach określonych przez  administratorów tych serwisów i zgodnie z obowiązującymi w tych serwisach regulaminami, oraz informowania za ich pomocą o naszej aktywności i działalności, promowaniu różnych wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, koncertów i różnych uroczystości które organizujemy, promocji, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za  pośrednictwem dostępnych funkcjonalności tych serwisów, takich jak odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f.) RODO);
 • statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikacje poszczególnych serwisów społecznościowych. Działania te są realizowane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu zapewnienia ciągłości komunikacji, oraz rozpatrywanie zapytań i reklamacji produktów i usług Administratora, a także realizowania marketingu własnego oraz dbania o wizerunek (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f.) RODO);
 • w przypadku, gdyby przetwarzanie Państwa danych osobowych miało nastąpić w innym celu niż wskazane powyżej, każdorazowo odbywać się będzie po uprzednim uzyskaniu Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i w celu wskazanym w tej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane: 

 1. upoważnionym pracownikom i współpracownikom administratora danych,
 2. podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności, w tym naszych serwisów i świadczonych za ich pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcom oprogramowania komputerowego do prowadzenia naszych serwisów, dostawcom poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcom oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi), podmiotom świadczącym usługi i dostarczającym narzędzia z zakresu obsługi klienta i wsparcia IT dla fanpage`y, wybranym przewoźnikom lub pośrednikom realizującym przesyłki na nasze zlecenie, dostawcom wtyczek społecznościowych, skryptów oraz narzędzi umożliwiających integrację strony serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem usług z usługami elektronicznymi zewnętrznych portali społecznościowych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora,
 • właścicielowi portalu społecznościowego Facebook oraz Instagram, tj. Facebook Inc., na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook Inc. dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy; właścicielowi portalu społecznościowego LinkedIn na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez LinkedIn dostępnych pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; właścicielowi portalu społecznościowego YouTube na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez YouTube dostępnych pod adresem https://www.youtube.com/intl/pl/about/.
 • podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Przekazanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane mogą zostać przekazane na przykład podmiotom z grupy Google. Państwa dane osobowe mogą być ponadto przekazywane do Państw trzecich, takich jak Stany Zjednoczone oraz inne kraje, w  których dostępny jest serwis Facebook, Instagram i Youtube. Podmioty te zgodnie deklarują wykorzystanie typowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, do których dane mogą być przekazywane. Więcej informacji można uzyskać na w/w stronach internetowych tych portali społecznościowych.

Przekazywanie do innych podmiotów będzie się odbywało jedynie, gdy zapewnią one odpowiednie zabezpieczenia i pod warunkiem, że będą zapewnione skuteczne środki ochrony prawnej danych.

Przetwarzanie danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie)

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane:

 • przez okres, który jest niezbędny do ochrony naszych interesów jako administratora danych,
 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji dostępnych w danym serwisie społecznościowym będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie, zgodnie z obowiązującymi w tym serwisie zasadami;
 • w odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu, aż zgłoszą Państwo swój sprzeciw.

Prawa przysługujące Państwu w związku z ochroną danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych,
 • żądania sprostowania danych, 
 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem, 
 • uzyskania kopii Państwa danych, 
 • przeniesienia danych osobowych, 
 • wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora, w tym z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że Administrator podczas przetwarzania Pana danych osobowych naruszył przepisy RODO.

W przypadku gdy macie Państwo zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami elektronicznie poprzez adres e-mail: iodo@psmjastrzebie.pl lub pod adresem pocztowym siedziby Administratora wskazanym powyżej. 

Współadministrowanie danymi osobowymi

Dostawcy serwisów:

 • Facebook  Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. 
 • Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA.
 • Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Irlandia) 

oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. prof. J . Świdra w Jastrzębiu – Zdroju jako właściciel fanpage’a są współadministratorami Państwa danych osobowych w zakresie przetwarzania w celach statystycznych oraz promocyjnych oraz obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników fanpage’a .

Każdy w/w współadministrator, korzystając ze środków technicznych udostępnionych w ramach serwisu decyduje o celach i środkach przetwarzania danych, ale w różnym zakresie, dlatego właściciel fanpage’a Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. prof. J. Świdra w Jastrzębiu – Zdr. ponosi odpowiedzialność, tylko w zakresie przetwarzanych przez siebie danych. 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane na zasadzie dobrowolności ich podania, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage’y  szkoły i sali koncertowej lub komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności tych serwisów, takich jak komentarze oraz prywatne wiadomości.

WYDARZENIA OTWARTE

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. prof. Józefa Świdra w Jastrzębiu – Zdroju informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń, uroczystości, koncertów publicznie otwartych (wobec widzów, gości, słuchaczy) nie mają zastosowania przez szkołę przepisy art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 ze zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2021, poz. 1062).

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć, filmów wykonanych przez uczestników wydarzenia, uroczystości otwartych odbywa się wyłącznie na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

Skip to content