Struktura Szkoły

W ramach Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Jastrzębiu-Zdroju funkcjonują:

  1. PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA (wydział instrumentalny), dająca podstawy wykształcenia muzycznego w zakresie szkoły podstawowej oraz możliwość dalszego kształcenia w szkole muzycznej II stopnia.
    Nauczanie prowadzone jest w dwóch cyklach: sześcioletnim i czteroletnim. Przyjęcie ucznia do odpowiedniego cyklu uzależnione jest od wieku kandydata.
    W obu cyklach, poza nauką na instrumencie, szkolny plan nauczania obejmuje również takie przedmioty jak: zajęcia z akompaniatorem, rytmikę, kształcenie słuchu, audycje muzyczne, fortepian dodatkowy, oraz orkiestrę lub zespół instrumentalny, czy chór.
  • Cykl sześcioletni (dla kandydatów w wieku 6-10 lat). Uczniowie uczą się gry na następujących instrumentach:
Fortepian,skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara klasycznaflet poprzeczny, obój, klarnet, saksofontrąbka, waltornia, puzon, sakshorn, akordeon, perkusja

Szkolny plan nauczania w poszczególnych klasach obejmuje następujące przedmioty:

Klasa I – III
Instrument główny, kształcenie słuchu, rytmika
Klasa IV
Instrument główny, zajęcia z akompaniatorem, kształcenie słuchu, audycje muzyczne, chór lub orkiestra/zespół instrumentalny
Klasa V-VI
Instrument główny, zajęcia z akompaniatorem, fortepian dodatkowy, kształcenie słuchu, audycje muzyczne, chór lub orkiestra/zespół instrumentalny

  • Cykl czteroletni (dla kandydatów w wieku 8-16 lat). Uczniowie uczą się gry na następujących instrumentach:
Organy,altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara klasycznaflet poprzeczny, obój, klarnet, fagot, saksofontrąbka, waltornia, puzon, sakshorn, tuba, akordeon, perkusja

Szkolny plan nauczania w poszczególnych klasach obejmuje następujące przedmioty:

Klasa I
Instrument główny, kształcenie słuchu
Klasa II
Instrument główny, zajęcia z akompaniatorem, kształcenie słuchu, audycje muzyczne, chór lub orkiestra/zespół instrumentalny
Klasa III-IV
Instrument główny, zajęcia z akompaniatorem, fortepian dodatkowy, kształcenie słuchu, audycje muzyczne, chór lub orkiestra/zespół instrumentalny

  1. PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA (wydział instrumentalny), dająca średnie wykształcenie muzyczne w zawodzie muzyk-instrumentalista, po zdaniu egzaminu dyplomowego daje możliwość dalszego kształcenia w akademiach muzycznych lub innych uczelniach w kraju i za granicą. Nauka w szkole trwa 6 lat (dla kandydatów w wieku 10-23 lat).

Uczniowie kształcą się w grze na następujących instrumentach:

Fortepian, organy,skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara klasycznaflet poprzeczny, obój, klarnet, fagot, saksofon  trąbka, waltornia, puzon, sakshorn, tuba, akordeon, perkusja

Ponadto w ramach szkolnego planu nauczania uczniowie uczęszczają na następujące zajęcia:

Klasa I-II
Instrument główny, praca z akompaniatorem, fortepian obowiązkowy, kształcenie słuchu, literatura muzyczna, zasady muzyki z edycją nut, chór/orkiestra
Klasa III-IV
Instrument główny, praca z akompaniatorem, fortepian obowiązkowy, kształcenie słuchu, harmonia, historia muzyki, chór/orkiestra, zespół kameralny
Klasa V
Instrument główny, praca z akompaniatorem, fortepian obowiązkowy, kształcenie słuchu, harmonia, historia muzyki, formy muzyczne, chór/orkiestra, zespół kameralny
Klasa VI
Instrument główny, praca z akompaniatorem, kształcenie słuchu, historia muzyki.

Skip to content