Stypendium Dyrektora Szkoły za wyniki w nauce

Przypominamy o możliwości uzyskania Stypendium Dyrektora Szkoły za wyniki w nauce za rok szkolny 2021/2022.
Zachęcamy wszystkich uczniów do sięgania po tę formę pomocy finansowej.
Szczegółowe zasady przyznawania stypendium określa Regulamin.

Skip to content