Wzór – Sekcje

Zainteresowania muzyczne – głównie młodzieży – nie skupiają się wyłącznie wokół orkiestr dętych i muzyki chóralnej, jak było to przed laty, lecz na wielu innych formach życia muzycznego. Duża w tym zasługa nowych, młodych muzyków, twórców oraz animatorów kulturalnych, niejednokrotnie – co warto podkreślić – absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej. Pokolenie to, otwarte na to co nowe, nie zapomina jednakże o tym z czego wyrosło, o tradycji i historii…

Kiedy w 1990 roku w Jastrzębiu-Zdroju powoływano do życia Państwową Szkołę Muzyczną, nikt nie przypuszczał, że to młode, stutysięczne miasto w ciągu 20 lat ulegnie tak ogromnym przeobrażeniom. Podłoża tych przeobrażeń upatrywać należy zarówno w postępujących zmianach gospodarczych regionu, jak również w galopujących przemianach społecznych, wpływających na styl życia cechujący przełom XX i XXI wieku. Miasto, typowo górnicze, przekształca się w nowoczesny ośrodek posiadający wyższe uczelnie, placówki kulturalne i naukowe. 
Skip to content