XVI Międzynarodowy Festiwal Twórczości Religijnej
„Fide et Amore”

23.09.2022 19:00

Wstęp wolny

Serdecznie zapraszamy na kolejną część festiwalu twórczości sakralnej, którego tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Maria in musica”. Spotkanie VIII „Ave Maria” odbędzie się w naszej sali koncertowej, podczas koncertu wystąpią uczniowie i pedagodzy PSM: Chóry PSM I i II st. pod dyrekcją Małgorzaty Lucjan, Krzysztof Solik (fortepian, organy), Paweł Seligman (organy), Zofia Kłak (wiolonczela), Miriam Mosoń (sopran), Mateusz Plonka (obój).

REPERTUAR

1. Paweł Seligman- improwizacja organowa nt. „Bogurodzica”
2. „Bogurodzica” – chór a’capella
3. Antyfona „Alma Redemptoris Mater” – chór PSM I i II st. a’capella
4. Paweł Seligman – Improwizacja organowa nt. „Alma Redemptoris Mater”
5. Lorenc Michał „Ave Maria” – chór PSM I st., Krzysztof Solik – fortepian
6. Bach-Gounod „Ave Maria” – Zofia Kłak- wiolonczela, Krzysztof Solik- organy
7. Antyfona „Ave, Regína cælórum” – chór PSM I i II st. a’capella
8. Paweł Seligman – Improwizacja organowa nt. „Ave, Regina cælorum”
9. Camile Saint-Seans „Ave Maria” – chór PSM I st., Krzysztof Solik – fortepian
10. Antyfona „Salve, Regína” – chór PSM I i II st. a’capella
11. Paweł Seligman – Improwizacja organowa nt. antyfony „Salve, Regina”
12. Gulio Caccini „Ave Maria” – Miriam Mosoń – sopran solo, Krzysztof Solik – fortepian
13. Henryk Mikołaj Górecki „Zdrowaś Bądź Maryja”- chór PSM II st. a’capella
14. Paweł Seligman – Improwizacja organowa nt. „Zdrowaś Bądź Maryja”
Henryka Mikołaja Góreckiego
15. Antyfona „Regina caeli laetare” – chór I i II st. a’capella
16. Paweł Seligman – Improwizacja organowa nt. „Regina caeli laetare”
17. Franz. Schubert „Ave Maria” – Mateusz Plonka – obój, Krzysztof Solik – organy

WYKONAWCY

PAWEŁ SELIGMAN – organista, pianista, kameralista i pedagog. Ukończył z wyróżnieniem PSM II st. im. I. Paderewskiego w Cieszynie w klasie fortepianu doc. Janusza Seligmana oraz w klasie organów ad. Bogumiły Dunikowskiej. Absolwent Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie organów prof. Juliana Gembalskiego i ad. Zygmunta Antonika (2005). Odbył szereg warsztatów, kursów mistrzowskich i lekcji otwartych z zakresu gry i improwizacji organowej oraz wykonawstwa muzyki dawnej. W latach 1995-2008 był organistą kościoła św. Jana Nepomucena w Brennej Leśnicy. Był również pomysłodawcą i koordynatorem społecznej akcji „Organy dla Brennej Leśnicy”. Od 2008 r. jest organistą kościoła NMP Królowej Polski w Pogórzu k/Skoczowa (diecezja bielsko-żywiecka).

Jest nauczycielem w Państwowych Szkołach Muzycznych w Cieszynie oraz Jastrzębiu-Zdroju, gdzie prowadzi klasy organów. Kierownik artystyczny festiwali „Letnie Koncerty Kameralne” w Gminie Brenna oraz „Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej” w Pogórzu. Pomysłodawca i kierownik artystyczny Cieszyńskiego Maratonu Bachowskiego – imprezy organowej o zasięgu ogólnopolskim. Pomysłodawca, założyciel i manager tria „Vox Tribus”. Jest członkiem Komisji Muzyki Sakralnej diecezji bielsko-żywieckiej. Ma na swoim koncie już 10 wydanych płyt CD, w tym 6 z solową muzyką organową. Współpracuje jako akompaniator m.in. z Akademickim Chórem Politechniki Śląskiej, Chórem „Echo” z Zebrzydowic. W 2016 roku został odznaczony srebrną odznaką honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr za działalność na rzecz amatorskiego ruchu chóralnego. W 2019 roku odznaczony Srebrną Odznaką Honorową „Za zasługi dla województwa śląskiego”. Koncertuje jako solista i kameralista w kraju i zagranicą (Wielka Brytania, Norwegia, Austria, Francja, Niemcy, Słowacja, Czechy).

MAŁGORZATA LUCJAN – Jest absolwentką wodzisławskiej Szkoły Muzycznej I stopnia oraz Liceum Muzycznego w Bielski-Białej, które ukończyła w klasie fortepianu i rytmiki. W roku 1995 ukończyła Akademię Muzyczną w Katowicach na wydziale dyrygentury chóralnej w klasie profesora Jana Wojtachy. Jest założycielką chóru kameralnego Animato, który pod jej kierownictwem zdobywał nagrody w najbardziej prestiżowych konkursach chóralnych w Polsce i za granicą.

Małgorzata Lucjan jest nauczycielem i dyrygentem chórów I i II stopnia w Państwowej Szkole Muzycznej w Jastrzębiu Zdroju, z którymi wielokrotnie zdobywała nagrody i wyróżnienia na ogólnopolskich konkursach chóralnych szkół muzycznych I stopnia.
Oprócz pracy zawodowej udziela się jako organista i akompaniator.

KRZYSZTOF SOLIK

Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Wodzisławiu w klasie fortepianu , następnie ukończył Państwowa Szkołę Muzyczną II stopnia w Rybniku w klasie organów u prof. Władysława Szymańskiego, a w 1995 roku ukończył Akademię Muzyczną im. K. Szymanowskiego w Katowicach.

Od 1996 pracuje w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu Zdroju jako akompaniator oraz nauczyciel gry na fortepianie oraz w Państwowej Szkole Muzycznej w Raciborzu.

TEKSTY (Antyfony Maryjne):

ALMA REDEMPTORIS MATER Alma Redemptoris Mater, quæ pervia cæli
Porta manes, et stella maris, succurre cadenti, Surgere qui curat, populo: tu quæ genuisti, Natura mirante, tuum sanctum Genitorem, Virgo prius ac posterius, Gabrielis ab ore Sumens illud Ave, peccatorum miserere.
ŚWIĘTA ODKUPICIELA MATKO Święta Odkupiciela Matko, któraś otwartą nieba bramą pozostała Gwiazdo morza! Wspomóż upadły lud, gdy powstać usiłuje. Tyś zrodziła ku zdumieniu całej natury Twojego Świętego Stworzyciela, Panną będąc przedtem i potem, Pozdrowiona usty Gabriela,
okaż miłosierdzie grzesznikom. 
AVE REGINA CAELORUM Ave, Regina cælorum, Ave, Domina Angelorum: Salve, radix, salve, Porta, Ex qua mundo lux est orta: Gaude Virgo gloriosa, Super omnes speciosa,
Vale, o valde decora, Et pro nobis Christum exora.
WITAJ KRÓLOWO NIEBIOS Witaj, niebios Królowo, Witaj, Pani aniołów, Witaj, Różdżko, witaj Bramo, Jasność zrodziłaś światu. Ciesz się, Panno chwalebna, Ponad wszystkie piękniejsza, Witaj, o Najśliczniejsza, Proś Chrystusa za nami.
REGINA CAELI, Regina Caeli, laetare, alleluia,
Quia quem meruisti portare, alleluia,
Resurrexit, sicut dixit, alleluia,
Ora pro nobis Deum, alleluia
Królowo nieba, Królowo nieba, wesel się, alleluja,
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja,
Zmartwychwstał jak powiedział, alleluja,
Módl się za nami do Boga, alleluja.
SALVE REGINA
Salve, Regina, mater misericordiae, vita, dulcedo et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules filii Hevae. Ad te suspiramus gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
WITAJ KRÓLOWO Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!
Ave Maria, Ave Maria Gratia plena, Dominus Tecum; benedicta Tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.Amen
Zdrowaś Maryjo, Zdrowaś Mario łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen
Skip to content